Om metoderna

Hem / Om metoderna

Här kan du lära dig mer om zonterapi, akupressur och taktil beröring.

Zonterapi

Zonterapi och reflexologi är i stort sett samma sak. Zonterapi förknippas ofta mest med behandling av fötterna medan reflexologi förknippas med tryck på zoner över hela kroppen. Vid mina behandlingar arbetar jag både med fötterna och resten av kroppen.

Zonterapi som behandlingsform är mycket gammal och beprövad. Zonterapi kan användas både i förebyggande syfte och som behandling när besvär uppkommit.

Behandlingen med zonterapi kan med fördel kombineras med andra alternativa behandlingsmetoder för snabbare resultat, exempelvis akupressur, handakupressur, taktil beröring. Zonterapi hjälper kroppen att läka sig själv. Den är med andra ord en naturlig behandlingsform.

Zonterapi är lämplig för behandling av:

 • Allergiska besvär och eksem
 • Barnlöshet
 • Cirkulationsproblem
 • Förhöjt blodtryck
 • Huvudvärk och migrän
 • Klimakterie- och övergångsbesvär
 • Luftvägsbesvär
 • Matsmältnings- och gallbesvär
 • Muskel- och skelettsmärtor
 • Oregelbunden och smärtsam menstruation
 • Oro och stress
 • Ryggskott
 • Sömnlöshet
 • Urinvägsproblem
 • Utbrändhet
 • Öron- och bihåleinflammation

Akupressur

Akupressur är en traditionell kinesisk behandlingsmetod som bygger på idén att kroppens energiflöde kan påverkas genom tryck på specifika punkter på kroppen. Dessa punkter är belägna längs kroppens energimeridianer och anses vara kopplade till olika organ och funktioner.

I akupressur används fingertopparna för att applicera tryck på dessa punkter, med syftet att balansera energiflödet och främja hälsa. Målet är att lindra smärta, minska stress, och förbättra övergripande välbefinnande. Till skillnad från akupunktur, där nålar används för att stimulera samma punkter, är akupressur en icke-invasiv metod som enkelt kan utföras själv eller av andra utan behov av specialutrustning.

Metoden har använts i tusentals år och betraktas som en del av traditionell kinesisk medicin. Många människor världen över använder akupressur som en komplementär behandlingsform för att lindra vardagliga besvär och främja avslappning. Forskning på området är pågående, och även om det finns viss vetenskaplig evidens för dess effektivitet vid vissa tillstånd, behövs ytterligare studier för att fullt ut förstå dess mekanismer och omfattning.

Taktil beröring

Taktil beröring, även känd som taktil stimulering eller taktil massage, refererar till den terapeutiska användningen av fysisk kontakt för att påverka en persons fysiologiska och psykologiska välbefinnande. Det är en form av behandling som fokuserar på att stimulera hudens känselreceptorer genom olika former av tryck, strykningar och rörelser.

Taktil beröring har visat sig ha olika positiva effekter, inklusive avslappning, minskad stress och ångest, förbättrad sömn och ökad kroppsuppfattning. Denna form av terapi används ofta inom områden som sjukvård, speciellt inom vården av personer med olika neurologiska och fysiska utmaningar.

Terapeuter och vårdgivare kan använda taktil beröring som en del av olika behandlingsmetoder, inklusive massage, taktil massage, och andra tekniker. Målet är att främja en känsla av lugn och välbefinnande genom den fysiska kontakten.

Läs mer på Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundets webbplats eller Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds webbplats.