Utbildningar

Hem / Utbildningar

Sedan många år håller jag i utbildningar, föreläsningar och kurser för både stora och små grupper. Det är främst vårdpersonal och anhöriga som jag brukar träffa vid mina utbildningstillfällen.

Jag leder kurser i beröringens och bemötandets betydelse inom exempelvis sjukvård, friskvård, tandvård och diakonalt arbete. Varje utbildning skräddarsys för den tilltänkta målgruppen och kan vara alltifrån en timmes föreläsning till flera månaders utbildningstillfällen.

Några av de som har anlitat mig är Sahlgrenska Universitetssjukhusets geriatrikavdelning, Östra sjukhusets geriatrikavdelning, Högsbo sjukhus, Bräcke Diakonis barnhabilitering, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Varbergs sjukhus palliativa avdelning, äldrevården inom Tjörns kommun samt Norlandia Cares Bokebo äldreboende.

Läs mer om min verksamhet i denna folder.

Är du intresserad att anlita mig? Kontakta mig vid e-post eller telefon.